1 - 1

Usługi księgowe z zakresu:

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR):

 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów,
 • sporządzenie deklaracji VAT, PIT, VAT-UE,
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • sporządzanie comiesięcznego bilansu,
 • kontakt z US

-prowadzenie ksiąg handlowych

 • rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych,
 • bieżąca ewidencja dokumentów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, CIT
 • kontakt z US

ryczałtów ewidencjonowanych

 • określenie stawki ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji przychodu,
 • rozliczanie wysokości należnego podatku,
 • rozliczenie roczne PIT-28,

– prowadzenie kadr

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów zlecenie, o dzieło,
 • sporządzanie aneksów, zaświadczeń, –ZUSów
 • sporządzanie miesięcznych raportów ZUS, wystawianie PIT 11 oraz PIT 4R

rozliczenia roczne PIT